Stopwords Remover for Norwegian Bokmål language (211 entries)

Description

This is a scalable, production-ready Stopwords Remover model trained using the corpus available at stopwords-iso.

Download

How to use

documentAssembler = DocumentAssembler() \
  .setInputCol("text") \
  .setOutputCol("document")

tokenizer = Tokenizer() \
  .setInputCols(["document"]) \
  .setOutputCol("token")

stop_words = StopWordsCleaner.pretrained("stopwords_iso","nb") \
  .setInputCols(["token"]) \
  .setOutputCol("cleanTokens")

pipeline = Pipeline(stages=[documentAssembler, tokenizer, stop_words]) 

example = spark.createDataFrame([["Bortsett fra å være kongen av nord, er John Snow en engelsk lege og en leder i utviklingen av anestesi og medisinsk hygiene."]], ["text"]) 

results = pipeline.fit(example).transform(example)
val documentAssembler = new DocumentAssembler() 
      .setInputCol("text") 
      .setOutputCol("document")

val stop_words = new Tokenizer() 
  .setInputCols(Array("document"))
  .setOutputCol("token")

val lemmatizer = StopWordsCleaner.pretrained("stopwords_iso","nb") 
  .setInputCols(Array("token")) 
  .setOutputCol("cleanTokens")

val pipeline = new Pipeline().setStages(Array(documentAssembler, tokenizer, stop_words))
val data = Seq("Bortsett fra å være kongen av nord, er John Snow en engelsk lege og en leder i utviklingen av anestesi og medisinsk hygiene.").toDF("text")
val results = pipeline.fit(data).transform(data)
import nlu
nlu.load("nb.stopwords").predict("""Bortsett fra å være kongen av nord, er John Snow en engelsk lege og en leder i utviklingen av anestesi og medisinsk hygiene.""")

Results

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|result                                               |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|[Bortsett, kongen, nord, ,, John, Snow, engelsk, lege, utviklingen, anestesi, medisinsk, hygiene, .]|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

Model Information

Model Name: stopwords_iso
Compatibility: Spark NLP 3.4.1+
License: Open Source
Edition: Official
Input Labels: [token]
Output Labels: [cleanTokens]
Language: nb
Size: 1.9 KB