Detect Persons, Locations and Organization Entities in Turkish (GloVe 840B_300)

Description

Pretrained Named Entity Recognition (NER) deep learning model for Turkish texts. It recognizes Persons, Locations, and Organization entities using multi-lingual Bert word embedding. The SparkNLP deep learning model (NerDL) is inspired by a former state of the art model for NER ç Chiu & Nicols, Named Entity Recognition with Bidirectional LSTM-CNN.

Predicted Entities

Persons-PER, Locations-LOC, Organizations-ORG.

Live Demo Open in Colab Download

How to use

Use as part of an NLP pipeline with the following stages: DocumentAssembler, SentenceDetector, Tokenizer, WordEmbeddingsModel, NerDLModel. Add the NerConverter to the end of the pipeline to convert entity tokens into full entity chunks.

...
ner_model = NerDLModel.pretrained("turkish_ner_840B_300", "tr") \
    .setInputCols(["sentence", "token", "embeddings"]) \
    .setOutputCol("ner")
...    
nlp_pipeline = Pipeline(stages=[document_assembler, sentence_detector, tokenizer, embeddings, ner_model, ner_converter])
pipeline_model = nlp_pipeline.fit(spark.createDataFrame([['']]).toDF('text'))

result = pipeline_model.transform(spark.createDataFrame(pd.DataFrame({'text': ["""William Henry Gates III (28 Ekim 1955 doğumlu), Amerikalı bir iş adamı, yazılım geliştirici, yatırımcı ve hayırseverdir. En çok Microsoft şirketinin kurucu ortağı olarak bilinir. William Gates , Microsoft şirketindeki kariyeri boyunca başkan, icra kurulu başkanı, başkan ve yazılım mimarisi başkanı pozisyonlarında bulunmuş, aynı zamanda Mayıs 2014'e kadar en büyük bireysel hissedar olmuştur. O, 1970'lerin ve 1980'lerin mikrobilgisayar devriminin en tanınmış girişimcilerinden ve öncülerinden biridir. Seattle Washington'da doğup büyüyen William Gates, 1975'te New Mexico Albuquerque'de çocukluk arkadaşı Paul Allen ile Microsoft şirketini kurdu; dünyanın en büyük kişisel bilgisayar yazılım şirketi haline geldi. William Gates, Ocak 2000'de icra kurulu başkanı olarak istifa edene kadar şirketi başkan ve icra kurulu başkanı olarak yönetti ve daha sonra yazılım mimarisi başkanı oldu. 1990'ların sonlarında, William Gates rekabete aykırı olduğu düşünülen iş taktikleri nedeniyle eleştirilmişti. Bu görüş, çok sayıda mahkeme kararıyla onaylanmıştır. Haziran 2006'da William Gates, Microsoft şirketinde yarı zamanlı bir göreve ve 2000 yılında eşi Melinda Gates ile birlikte kurdukları özel hayır kurumu olan B&Melinda G. Vakfı'nda tam zamanlı çalışmaya geçeceğini duyurdu. Görevlerini kademeli olarak Ray Ozzie ve Craig Mundie'ye devretti. Şubat 2014'te Microsoft başkanlığından ayrıldı ve yeni atanan icra kurulu başkanı, Satya Nadella'yı desteklemek için teknoloji danışmanı olarak yeni bir göreve başladı."""]})))
...
val ner_model = NerDLModel.pretrained("turkish_ner_840B_300", "tr")
    .setInputCols(Array("sentence", "token", "embeddings"))
    .setOutputCol("ner")
...
val pipeline = new Pipeline().setStages(Array(document_assembler, sentence_detector, tokenizer, embeddings, ner_model, ner_converter))

val result = pipeline.fit(Seq.empty["William Henry Gates III (28 Ekim 1955 doğumlu), Amerikalı bir adamı, yazılım geliştirici, yatırımcı ve hayırseverdir. En çok Microsoft şirketinin kurucu ortağı olarak bilinir. William Gates , Microsoft şirketindeki kariyeri boyunca başkan, icra kurulu başkanı, başkan ve yazılım mimarisi başkanı pozisyonlarında bulunmuş, aynı zamanda Mayıs 2014'e kadar en büyük bireysel hissedar olmuştur. O, 1970'lerin ve 1980'lerin mikrobilgisayar devriminin en tanınmış girişimcilerinden ve öncülerinden biridir. Seattle Washington'da doğup büyüyen William Gates, 1975'te New Mexico Albuquerque'de çocukluk arkadaşı Paul Allen ile Microsoft şirketini kurdu; dünyanın en büyük kişisel bilgisayar yazılım şirketi haline geldi. William Gates, Ocak 2000'de icra kurulu başkanı olarak istifa edene kadar şirketi başkan ve icra kurulu başkanı olarak yönetti ve daha sonra yazılım mimarisi başkanı oldu. 1990'ların sonlarında, William Gates rekabete aykırı olduğu düşünülen taktikleri nedeniyle eleştirilmişti. Bu görüş, çok sayıda mahkeme kararıyla onaylanmıştır. Haziran 2006'da William Gates, Microsoft şirketinde yarı zamanlı bir göreve ve 2000 yılında eşi Melinda Gates ile birlikte kurdukları özel hayır kurumu olan B&Melinda G. Vakfı'nda tam zamanlı çalışmaya geçeceğini duyurdu. Görevlerini kademeli olarak Ray Ozzie ve Craig Mundie'ye devretti. Şubat 2014'te Microsoft başkanlığından ayrıldı ve yeni atanan icra kurulu başkanı, Satya Nadella'yı desteklemek için teknoloji danışmanı olarak yeni bir göreve başladı."].toDS.toDF("text")).transform(data)
import nlu
text = ["""William Henry Gates III (28 Ekim 1955 doğumlu), Amerikalı bir iş adamı, yazılım geliştirici, yatırımcı ve hayırseverdir. En çok Microsoft şirketinin kurucu ortağı olarak bilinir. William Gates , Microsoft şirketindeki kariyeri boyunca başkan, icra kurulu başkanı, başkan ve yazılım mimarisi başkanı pozisyonlarında bulunmuş, aynı zamanda Mayıs 2014'e kadar en büyük bireysel hissedar olmuştur. O, 1970'lerin ve 1980'lerin mikrobilgisayar devriminin en tanınmış girişimcilerinden ve öncülerinden biridir. Seattle Washington'da doğup büyüyen William Gates, 1975'te New Mexico Albuquerque'de çocukluk arkadaşı Paul Allen ile Microsoft şirketini kurdu; dünyanın en büyük kişisel bilgisayar yazılım şirketi haline geldi. William Gates, Ocak 2000'de icra kurulu başkanı olarak istifa edene kadar şirketi başkan ve icra kurulu başkanı olarak yönetti ve daha sonra yazılım mimarisi başkanı oldu. 1990'ların sonlarında, William Gates rekabete aykırı olduğu düşünülen iş taktikleri nedeniyle eleştirilmişti. Bu görüş, çok sayıda mahkeme kararıyla onaylanmıştır. Haziran 2006'da William Gates, Microsoft şirketinde yarı zamanlı bir göreve ve 2000 yılında eşi Melinda Gates ile birlikte kurdukları özel hayır kurumu olan B&Melinda G. Vakfı'nda tam zamanlı çalışmaya geçeceğini duyurdu. Görevlerini kademeli olarak Ray Ozzie ve Craig Mundie'ye devretti. Şubat 2014'te Microsoft başkanlığından ayrıldı ve yeni atanan icra kurulu başkanı, Satya Nadella'yı desteklemek için teknoloji danışmanı olarak yeni bir göreve başladı."""]

ner_df = nlu.load('tr.ner').predict(text, output_level = "chunk")
ner_df[["entities", "entities_confidence"]]

Results

+-------------------------+---------+
|chunk          |ner_label|
+-------------------------+---------+
|William Henry Gates III |PER   |
|Microsoft        |ORG   |
|William Gates      |PER   |
|Microsoft        |ORG   |
|Seattle Washington'da  |LOC   |
|William Gates      |PER   |
|New Mexico Albuquerque'de|LOC   |
|Paul Allen        |PER   |
|Microsoft        |ORG   |
|William Gates      |PER   |
|William Gates      |PER   |
|William Gates      |PER   |
|Microsoft        |ORG   |
|Melinda Gates      |PER   |
|B&Melinda G. Vakfı'nda  |ORG   |
|Ray Ozzie        |PER   |
|Craig Mundie'ye     |PER   |
|Microsoft        |ORG   |
|Satya Nadella'yı     |PER   |
+-------------------------+---------+

Model Information

Model Name: turkish_ner_840B_300
Type: ner
Compatibility: Spark NLP 2.6.2+
License: Open Source
Edition: Official
Input Labels: [sentence, token, embeddings]
Output Labels: [ner]
Language: tr
Dependencies: glove_840B_300

Data Source

Trained on a custom dataset with multi-lingual GloVe Embeddings glove_840B_300.

Benchmarking

label	 tp	 fp	 fn	 prec	     rec	     f1
B-LOC	 2081	 157	 142	 0.9298481	 0.93612236	 0.9329747
I-ORG	 1292	 220	 152	 0.8544974	 0.8947368	 0.87415427
I-LOC	 293	 81	 66	 0.78342247	 0.81615597	 0.79945433
I-PER	 1578	 127	 99	 0.9255132	 0.940966	 0.9331757
B-ORG	 1846	 185	 145	 0.9089119	 0.9271723	 0.91795135
B-PER	 3043	 186	 206	 0.942397	 0.93659586	 0.9394875
tp: 10133 fp: 956 fn: 810 labels: 6
Macro-average	 prec: 0.890765, rec: 0.9086249, f1: 0.8996063
Micro-average	 prec: 0.91378844, rec: 0.9259801, f1: 0.9198439